Föregående års tävlingar
Klubbtävlingar 1999, 2000, 2001,2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011, 2012, 2013 och 2014 med resultatlistor och bilder

Tävlingsledare SvenOlov Fager, vid förfrågan ang tävling ring: 070-6514341

Åldersindelning: Yngre junior till det år man fyller 12, Junior 12-18 och Senior 18+

Pimpelserien km-vinter

Meteserien km-sommar Trollingserien km-trolling

Samling Äng 08.30

Tävlingstid 09-13
Startavgift: Senior 50 kr, Junior 30 kr,
yngre junior 20 kr

Regler för pimpel-km

Samling vid fiskeplatsen kl 18.00
tävling 1 till 4 om inte annat anges,
tävling 5 samling 09.00.

Startavgift: Senior 50 kr, Junior 30 kr,
Yngre Junior 20 kr.

Regler för mete-km


Startavgift: 150:- för de som har
trollingkort för nedre och mellanfryken.
De som inte har trollingkort betalar 170:-,

Samling vid Äng 07.30 samtliga tävlingar
utom kvällstävlingen, då
samlas vi 11.30 och fiskar till 21.00
Regler        
Tävling 1: Tävling 1: Måndag 2:e maj klacksjön Tävling 1: Lördag 21:e maj
    Tävling 2: Lördag 18:e juni (kvällstävling)
  Tävling 2: Tisdag 10:e maj Torpsjön Tävling 3: Lördag 20:e augusti (kvällstävling)
    Tävling 4: Lördag 3:e september
        Tävling 3: Onsdag 18:e maj Lambergtjärn Tävling 5: Lördag 8:e oktober
   
Tävling 4: Onsdag 25:e maj Öggerudstjärn Slutresultat Trolling-km 2016
  Gösen är fredad från allt fiske
mellan 15 maj och 15juni...

Tävling 5: Lördag 28:e maj (avslutning) Bråtsjön
 

Kaptensmötet sker på angivet klockslag,
30 minuter senare går starten. Tänk på att
komma i tid så ni hinner lägga i båten, det är
många med och det blir lätt köbildning i
rampen...

Slutresultat Mete-km 2016

 

Ex.dagtävling
samling 07.30, start 08.00 och målgång
16.30 (innanför 5 knopsskyltarna)