Föregående års tävlingar
Klubbtävlingar 1999, 2000 och 2001
med resultatlistor och bilder

Tredje året för
Kils Sportfiskeklubbs storfisktävling

Pimpelserien km-vinter

Meteserien km-sommar Trollingserien km-trolling
Serien består av 3 deltävlingar,
varav de 2 bästa resultaten räknasSamling vid järnvägsstationen
kl 09.00 samtliga tävlingar.
Serien består av 5 deltävlingar,
varav de 3 bästa resultaten räknas
Startavgift: Senior 40 kr, Junior 20 kr

Samling vid järnvägsstationen
ang. tider, se nedan.

Serien består av 4 deltävlingar,
varav de 3 bästa resultaten räknas
Startavgift: 100 kr / team

Samling vid Ängstugan
Starttider, se nedan.

Tävling 1: Lördag 2/2 Tävling 1: Måndag 6/5    kl 17.45 Tävling 1: Lördag 29/6  kl 08.00
Tävling 2: Lördag 16/2 Tävling 2: Tisdag 14/5    kl 17.45 Tävling 2: Lördag 27/7  kl 12.00
Tävling 3: Lördag 2/3 Tävling 3: Onsdag 22/5  kl 17.45 Tävling 3: Lördag 7/9    kl 08.00
Resultatlista för km-vinter Tävling 4: Torsdag 30/5  kl 17.45 Tävling 4: Lördag 5/10  kl 08.00
Tävling 5: Lördag 8/6     kl 09.00
Resultatlista för km-sommar