Föregående års tävlingar
Klubbtävlingar 1999, 2000, 2001 och 2002
med resultatlistor och bilder

Femte året för
Kils Sportfiskeklubbs storfisktävling

Pimpelserien km-vinter

Meteserien km-sommar Trollingserien km-trolling
Serien består av 3 deltävlingar,
varav de 2 bästa resultaten räknas.

Samling vid järnvägsstationen
kl 08.30 samtliga tävlingar.

Resultatet räknas på
placeringspoäng.

Startavgift: Senior 40 kr, Junior 20 kr

Samling vid järnvägsstationen före
samtliga tävlingar
Resultat

Tävling 1: Klaxsjön
Tävling 2
: Torpsjön
Tävling 3: Gösjön
Tävling 4: Lambergstjärn
Tävling 5: Klaxsjön
Samling vid Äng alla tävlingsdagar.
Startavgift = 100 kr/team, betalas
på plats.
Max 8 spön / beten, vi trollar i Mellan-
och Nedre Fryken, var på plats i god tid
för sjösättning, kaptensmöte m.m.
Start och målgång sker vid Äng.

   Totalresultat Trolling km 2003
Tävling 1: 1/2 -03    Grumsfjorden Tävling 1: Måndag 5/5   kl. 17.45 Tävling 1: 28/6   kl. 08.00   Resultat
Tävling 2: 22/2 -03 Borgvikssjön Tävling 2: Tisdag 13/5   kl. 17.45 Tävling 2: 26/7   kl. 12.00   Resultat
Tävling 3: 8/3 -03  Mellan Fryken Tävling 3: Onsdag 21/5   kl. 17.45 Tävling 3: 6/9   kl. 08.00     Resultat
Tävling 4: Onsdag 28/5   kl. 17.45 Tävling 4: 4/10   kl. 08.00   Resultat
Totalresultat Tävling 5: Lördag 31/5 kl. 09.00 Väner-km
Bilder Totalresultat mete-km 2003 15-16 november. Start 08.00
lillängshamnen
        INSTÄLLD