Föregående års tävlingar
Klubbtävlingar 1999, 2000, 2001,2002,2003
med resultatlistor och bilder

Femte året för
Kils Sportfiskeklubbs storfisktävling
Tävlingsledare Dragan Tesovic, vid förfrågan ang tävling ring: 070-6514341

Pimpelserien km-vinter

Meteserien km-sommar Trollingserien km-trolling
Serien består av 4 deltävlingar,
varav de 2 bästa resultaten räknas.

Samling vid järnvägsstationen
kl 09.00 samtliga tävlingar.

Resultatet räknas på placeringspoäng.

Startavgift: Senior 40 kr, Junior 20 kr
Totalresultat pimpel-km
Samling vid järnvägsstationen 17.45 före
de fyra första tävlingarna och 09.00 den
sista tävlingen.
Startavgift: Senior 40 kr, junior: 20 kr
och knatte: 10 kr
Resultat

Tävling 1:
Klaxsjön
Tävling 2
:
Torpsjön
Tävling 3: 
Lambergstjärn
Tävling 4:
Gösjön
Tävling 5:
Norsälven
Samling vid Äng alla tävlingsdagar.
Startavgift = 100 kr/team, betalas
på plats.
Max 8 spön / beten, vi trollar i Mellan-
och Nedre Fryken, var på plats i god tid
för sjösättning, kaptensmöte m.m.
Start och målgång sker vid Äng.
Resultat
Tävling 1: Tävling 2: Tävling 3:
Tävling 4:
Tävling 5:
Totalresultat trolling km 04.
Tävling 1: 7/2 -04 Borgvikssjön Tävling 1: Måndag 3/5 Tävling 1: Lördag 15/5 Start 08.00
Tävling 2: Söndag 22/2 Nedre Fryken Tävling 2: Tisdag 11/5 Tävling 2: Lördag 12/6 Start 12.00
Tävling 3: Söndag 7/3 Grumsfjorden Tävling 3: Tisdag 18/5 Tävling 3: Lördag 7/8 Start 12.00
Tävling 4: Söndag 14/3 Nedre Fryken Tävling 4: Onsdag 26/5 Tävling 4: Lördag 11/9 Start 08.00
Tävlingssjöarna publiseras
här kvällen innan tävling.

Några Bilder
Tävling 5: Lördag 5/6 Tävling 5: Lördag 9/10 Start 08.00
Totalresultat Väner-km
Grattis till Christer "jesse" Jansson, numera
inte bara gäddkung utan även pank- och mörtkung.
Troligtvis kommer ni att känna lukten av honom
i flera veckor, så det är ingen tvekan vem som blev
klubbmästare i Mete 2004...
Christer "jesse" Jansson även detta
år "Gäddkung", man kan inte göra
annat än gratulera till ytterligare ett
kanonresultat, en av Sveriges duktigaste
gäddfiskare har gjort det igen... GRATTIS!