Bilder från "åsundaträffen" 2007, Foto: Lars Fredriksson