Medlemsavgifter m.m.

Kils Sfk är en ideell förening med ca. 200 medlemmar. Klubben bildades på 60-talet.
Vi har en klubbstuga vid ängs båthamn vid Frykens södra ände, där har vi under vinterhalvåret olika verksamheter för våra medlemmar, såsom knivslöjd, wobblertillverkning m.m.

Skitjärn som är klubbens eget fiskevatten är en klarvattensjö på ca 16 ha med djup på över 30 m. Den ligger i ett mycket naturskönt område c:a 3 mil norr om Kil.
I tjärnet finns Öring, Fjällröding och Harr.
Vattnet sköts av tjärnansvarig Christer Jansson,  som med fiskvårdande åtgärder såsom iordningställande av lekbottnar,  kalkning,  avelsfiske,   restaurerar  samt planterar in nya växter som håller vattnet i bra balans. Detta innebär att vi har friska och vackra fiskar i våra vatten.

Vår tävlingsverksamhet omfattar ett pimpel KM, en metserie och trollingserie .
Tävlingsresultat och tävlingsinformation finns under knappen tävlingar.

Vi arrangerar även Gäddfestivalen i Fryken. Om den tävlingen finns mer att läsa under Knappen Gäddfestival.

Skitjärn
Fångstkvot årskort = 30 fiskar därav högst 15 öringar.
Månadskort = 6 fiskar därav högst 3 öringar.
Minimått = öring 25 cm
Under perioden 1 November till isläggning får man bara ta upp 1 regnbåge vid varje fisketillfälle.
Övrig tid under året får man ta upp 2 regnbågar vid varje fisketillfälle.

Förra ordföranden Ronny Wikström med en fin lax.

Styrelsens sammansättning

Ronny med en fin vänerlax på 8500 gram.

Ordförande: Stefan Östlund
Vice Ordförande: Lars Norberg
Sekreterare: Daniel Jonasson
Kassör: Martin Svensson
Ledamot: Dragan Tesovic (Tävlingsledare)
Ledamot: Krister Jansson (Tjärnansvarig)
Ledamot: Sven-Olof Fager (Ungdomsanvarig)
Suppl.: Mikael Danielsson
Suppl.: Stefan Lersten


Tjärnkommittén informerar !

Fortsättningsvis utgår inga bidrag till kalkning så klubben får ombesörja detta själv i fortsättningen.

Tjärnregler
Vid fiske från båt i tjärnet gäller just fiske från båt och inte med båt, d.v.s. alla former av släpfiske är förbjudet.
OBS !
Biltrafik ända fram till tjärnet är EJ tillåtet ! inte ens med markägarens tillstånd ! undantag endast transporter av sättfisk och liknande.

Barn under 15 år fiskar gratis på målsmans fiskekort i dennes sällskap, dock gäller samma fångstkvot per fiskekort.