Axplock från ungdomsverksamheten vid Äng våren 2003

"Jesse" Jansson ger
instruktioner i flugbindningens
ädla konst
Lars Norberg instruerar hur
man formar en wobbler så
att den rör sig rätt i vattnet

En samling förväntansfulla

ungdomar, Anders Bladh ger
tips hur man når ett lyckat
resultat
När de väl kommer igång,
sker detta med stor frenesi
och entusiasm
Samling vid pumpen, det är
inget fel på intresset hos
de ungdomar och ledare
som deltar vid ungdoms-
kvällarna vid Äng

Fotograf: Krister Nilsson